Top heeft baat bij een krachtig Midden. Toch ontstaat er vaak een negatieve dynamiek met wederzijds negatieve beelden. Middenmanagers kunnen van hun kant deze relatie versterken door loyaal aan de organisatiedoelen samen met de andere midden collega's een eigen visie te ontwikkelen. Top ervaart Midden dan als steunend en krachtig in plaats van afwachtend en verdeeld

Collega's zijn meestal de andere middenmanagers die samen een Management Team vormen. De uitdaging voor deze groep is om echt als een team te functioneren en de kracht van de gezamenlijkheid te benutten. In de praktijk lijkt een MT-vergadering eerder een strijd waarin verschillen worden uitvergroot dan een samenkomst waarin de verschillen benut worden. Verbinden en samen-sterk-staan is de uitdaging van het Midden met zijn collega's.

Het 'Midden' is een boeiende en in potentie invloedrijke positie in het krachtenveld in een organisatie. Door de dynamiek met de andere posities te begrijpen en de eigen rol hierin op te pakken kan een leidinggevende op deze plek ook echt een wezenlijke bijdrage leveren.
De grote uitdaging is om steeds vanuit de eigen kracht te werken en zich niet klem te laten zetten.

Externen zijn de partijen in de buitenwereld waar de midden manager mee samenwerkt. Klanten, ketenpartners, leveranciers, experts. Midden is hier de intermediair tussen buiten en binnen.
In de praktijk blijkt vaak dat de midden manager in deze relatie veel verbindende kwaliteiten toont, die in de interne relaties soms minder zichtbaar zijn.

Onder heeft een bijzondere verhouding met Midden. Midden is hun teamleider en 'voorganger' die hen steunt en hun belangen behartigt, maar tegelijkertijd voert het de (verander)plannen van Top uit. De uitdaging voor Midden is om hierin een eigen positie in te nemen en niet tot een speelbal van de andere lagen te worden. De kracht van Midden is dat zij juist de verschillende belangen van deze lagen overziet en van daaruit de lagen juist kan verbinden.

Tip: beweeg je muis over de bollen voor meer informatie en klik daarna op het logo