Blog Kracht van het Midden

Op deze Blog verschijnen regelmatig artikelen over de bijzondere dynamiek van de Midden positie in organisaties. Kom er zo nu en dan eens langs!

krachtvanhetmidden.blogspot.nl

Agenda

De Kracht van het Midden (2-daagse training):
14 en 15 mei 2013
8 en 9 oktober 2013

Workshop 'De Band':
data op aanvraag
Wat is de kracht van het Midden?

Vraagstukken waar de Midden-positie mee te maken heeft:
 • Hoe ga ik om met de verschillende loyaliteiten die ik tegelijkertijd voel?
 • Hoe kan ik mijn eigenheid inzetten en tegelijkertijd rekening houden met de wensen en eisen vanuit de omgeving?
 • Hoe benut ik de regelruimte in mijn rol en zorg ik dat ik niet klem kom te zitten!

 • Meer invloed als Middenmanager
  Juist omdat het midden zo centraal in het krachtenveld staat biedt de positie potentieel heel veel invloed. Als je meer inzicht hebt in dit krachtenveld en hoe jij hierop reageert, kun je hierin je invloed beter uitoefenen. Essentieel is je vermogen om flexibel om te gaan met de verschillende personen en belangen in jouw omgeving.

  Midden als team
  Als team leren jullie je meer te verbinden en constructief om te gaan met de verschillen in belangen, in persoonlijke voorkeuren, of in posities in de organisatie die er binnen het team bestaan. Als jullie als team sterk staan, hebben jullie ook meer invloed binnen de organisatie.

  Aanbod Individueel

  Coaching van Middenmanager
  Persoonlijke coaching is een effectieve methode om je functioneren op een midden positie te versterken.

  We bepalen vooraf gezamenlijk de aanpak.
  Elementen die we in de coaching kunnen inzetten zijn:
 • 360° feedback onderzoek
 • Management Game
 • Eigen Casuïstiek
 • (organisatie)Opstelling

 • Neem contact op voor een afspraak.

  Lees verder

  Aanbod individueel

  Kracht van het Midden Game
  De Kracht van het Midden Game is een bordspel voor 1 tot 10 spelers. Door het beantwoorden van vragen maken de spelers inzichtelijk hoe krachtig hun positie in het Midden is. De antwoorden op de vragen leveren gekleurde krachtfiches op. De kleurverdeling is een indicatie voor de mate waarin de relaties met de andere partijen in het krachtenveld (Top, Onder, Collega's en Externen) in balans zijn.

  De kracht van het spel is dat de vragen een proces van bewustwording op gang brengt. De voorbeelden maken de patronen inzichtelijk en de verhalen en oplossingen die men met elkaar vindt verbinden het team. Serieus spelend versterk je de Kracht van het Midden.

  De Game kan zowel individueel en als team gespeeld worden. De game is onderdeel van de 1-daagse training 'Invloed vanuit het Midden'.

  Een impressie van de game

  Aanbod voor teams

  Kracht van het Midden Game
  De Kracht van het Midden Game is een bordspel voor 1 tot 10 spelers. Door het beantwoorden van vragen maken de spelers inzichtelijk hoe krachtig hun positie in het Midden is. De antwoorden op de vragen leveren gekleurde krachtfiches op. De kleurverdeling is een indicatie voor de mate waarin de relaties met de andere partijen in het krachtenveld (Top, Onder, Collega's en Externen) in balans zijn.

  De kracht van het spel is dat de vragen een proces van bewustwording op gang brengt. De voorbeelden maken de patronen inzichtelijk en de verhalen en oplossingen die men met elkaar vindt verbinden het team. Serieus spelend versterk je de Kracht van het Midden.

  De Game is een krachtig hulpmiddel in het werken met Middenteams.
  Een impressie van de game

  Lees verder over de Muzikale Workshop 'De Band'

  Aanbod voor teams

  Muzikale Workshop 'De Band'

  We willen echt verbinding ervaren in ons team...
  We willen elkaar beter leren kennen...
  We willen samen iets creëren...

  In deze muzikale workshop onderzoeken jullie hoe je als team optimaal samen klinkt door samen een muziekstuk te maken. Jullie leren door dit samenspel ieders vermogens te benutten, versterken de samenwerking gericht op het neerzetten van een prestatie en hebben samen veel plezier.

  Je hoeft voor deze workshops geen instrument te kunnen bespelen of goed te kunnen zingen. In een muzikale workshop kan ieder 'De Band' ervaren. Bovendien kun je de inzichten in de eigen teamdynamiek meenemen naar de eigen werkpraktijk. Daarmee is het een creatieve vorm om de 'kracht van het Midden' als team te versterken.

  Download de flyer.

  Op druide-leren.nl vindt je informatie over andere Muzikale Workshops en Stemwerk.

  titel